nakładowe

Encyklopedia PWN

rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
Elsevier
[ẹlzəwi:r],
Elzevier, Elzewir,
rodzina niderlandzkich księgarzy, wydawców i drukarzy:
przedsiębiorstwo handl. mające na składzie książki, czasopisma, nuty, mapy;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
Orgelbrand Maurycy, ur. 1826, zm. 1904,
brat Samuela, księgarz i wydawca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia