Glücksbergowie
 
Encyklopedia PWN
Glücksbergowie,
rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
Natan (1780–1831), protoplasta rodu, 1804(?)–1821 był właścicielem wypożyczalni książek fr., od 1809 — jednej z największych księgarń warsz. (sprowadzał m.in. z zagranicy druki zakazane), od 1819 — nowoczesnej drukarni (z odlewnią czcionek zał. 1827); od 1818 księgarz i typograf Król. Uniwersytetu Warszawskiego i Liceum Krzemienieckiego; wydał ponad 220 publikacji (ponad 100 własnym nakładem), gł. literaturę piękną, m.in. Dzieła I. Krasickiego (t. 1–18 1829–32), utwory K. Brodzińskiego, W. Bogusławskiego, także prace hist. J. Ursyna Niemcewicza, A. Naruszewicza; drukował wiele czasopism (m.in. „Ćwiczenia Naukowe”, „Pamiętnik Naukowy”, „Gazetę Literacką”); Jan (1784–1859), brat Natana, od 1830 prowadził w Warszawie działalność wydawniczą, od ok. 1834 księgarnię, od 1835 drukarnię, od 1838 dostarczał bibliotekom szkolnym książki z księgarń ros.; zorganizował czytelnię publiczną; wydawał pierwsze pol. pisma ilustrowane, druki rządowe, rel.; autor prac na temat Warszawy, m.in. Przewodnika warszawskiego (1826); firmę po jego śmierci przejął zięć, S. Lewental; Krystian Teofil (1796–1876), syn Natana, 1818–28 kierował księgarnią, wydawnictwem i drukarnią ojca w Krzemieńcu, 1828–59 własną księgarnią nakładową w Wilnie, 1846–59 także ich filiami w Kijowie, prowadził też sprzedaż obwoźną, księgarnie sezonowe; wydawał gł. literaturę piękną (m.in. utwory K. Brodzińskiego, J.I. Kraszewskiego), prace nauk., dwumies. „Atheneum” (1841–48), wraz z Augustem Emanuelem opublikował 5 woluminów Encyklopedii powszechnej (1836–40); August Emanuel (1804–81), syn Natana, 1830–32 prowadził i unowocześnił odlewnię czcionek ojca; w przejętej po nim księgarni, przy której zał. wypożyczalnię, do 1846 wydał ok. 40 tytułów (gł. literaturę piękną, prace nauk., m.in. dzieła Jana i Jędrzeja Śniadeckich); Gustaw Leon (1807–ok. 1870), syn Natana, 1828–31 kierował jego firmą w Krzemieńcu, 1839–63 własną księgarnią nakładową w Warszawie; wydał ok. 40 publikacji, gł. nauk., literaturę piękną, dla dzieci (m.in. seria «Biblioteczka dla Dobrych Dzieci»), encyklopedyczno-biogr. (m.in. Dykcjonarz biograficzny... W. Szymanowskiego i L. Rogalskiego, t. 1–2 1851); Michał (1838–1907), syn Jana, 1859–75 we własnej księgarni nakładowej w Warszawie, przy której otworzył wypożyczalnię, wydawał gł. literaturę piękną (m.in. utwory J.I. Kraszewskiego, T.T. Jeża, N. Żmichowskiej, V. Hugo), prace nauk. (m.in. Historię literatury polskiej J. Bartoszewicza 1861, Historię kościoła powszechnego M. Balińskiego 1861), albumy, czasopisma (1860–66 „Kmiotek”, 1865–1902 „Bluszcz”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia