naczyniowe

Encyklopedia PWN

trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
tyloza, zatyczka,
bot. wytwór komórek roślinnych sąsiadujących z ksylemem (drewno) zasiedlonym przez patogeny naczyniowe.
anat. tylna część mózgu kręgowców, powstała z trzeciego, tylnego, pierwotnego pęcherzyka mózgowego;
bot. cienkościenne, cylindryczne, długie, komórki skórki korzenia u lądowych roślin naczyniowych;
gałąź nauki oraz przemysłu zajmująca się wytwarzaniem półwyrobów i wyrobów włókienniczych (tekstyliów) z surowców włókienniczych,
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliestrów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia