naczyniowe

Encyklopedia PWN

med. wady wywołane przerwaniem normalnego rozwoju płodu przez szkodliwe czynniki;
część ośrodkowego układu nerwowego, położona w kanale kręgowym;
reumatyczne choroby, dawniej zw. gośćcem lub reumatyzmem,
grupa różnych chorób obejmujących wszystkie nieurazowe schorzenia narządów ruchu, którym towarzyszą bóle, a często także ograniczony zakres możliwości ruchowych;
med. martwica rozpływna tkanki mózgu, obejmująca zwykle obszar unaczynienia jednego lub kilku naczyń tętniczych;
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
zwiększona skłonność do krwawień samoistnych lub pourazowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia