morskie

Encyklopedia PWN

wg polskiej nauki prawa ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych;
miesięcznik poet., wyd. 1932–39 w Poznaniu;
miesięcznik poetycki, wydawany 1932–39 w Poznaniu ;
protest
[wł. < łac.],
prawo w prawie cywilnym urzędowe stwierdzenie niewykonania zobowiązania wynikającego z weksla, czeku, konosamentu lub innego dokumentu zbywalnego przez indos;
Przylądkowe, Góry, Cape Mountains,
góry fałdowe na południowym krańcu Afryki, w RPA;
raszpla, anioł morski, Squatina squatina,
gat. rekina;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia