Przylądkowe, Góry
 
Encyklopedia PWN
Przylądkowe, Góry, Cape Mountains,
góry fałdowe na południowym krańcu Afryki, w RPA;
powstały w orogenezie hercyńskiej; zbudowane głównie z osadów syluru, dewonu i dolnego karbonu (piaskowce, łupki i kwarcyty) o miąższości do 3000 m; długość ok. 800 km, szerokość do 100 km; liczne pasma górskie ułożone w 2 łańcuchy przebiegają równoleżnikowo; południowy łańcuch tworzą Góry Długie (Langeberge), wysokość do 2080 m, i zachodnia część pasma Outeniekwaberge, północny — Góry Czarne (Swartberge), wysokość do 2326 m; między nimi leży kotlina śródgórska zwana Karru Małym; na północ od Gór Przylądkowych znajduje się rozległa kotlina o charakterze przedgórskiego zapadliska, zwana Karru Wielkim; klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy (na wschodzie wilgotniejszy), na południowym zachodzie podzwrotnikowy morski (opady roczne odpowiednio 200–1800 mm); południowo-wschodnie stoki gór (zwłaszcza Gór Długich) są pokryte resztkami wiecznie zielonych lasów subtropikalnych (lasy typu knysna), ku północnemu wschodowi roślinność przybiera charakter zbliżony do śródziemnomorskiej makii, w głębi lądu ubożeje; występują tu pojedyncze kępy krzewów kserotermicznych i gruboszowatych (sukulenty) wchodzących w skład roślinnej formacji zwanej karru; złoża fosforytów.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Przylądkowe, Góry (Republika Południowej Afryki)fot. T. Fryźlewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia