morskie

Encyklopedia PWN

morski obszar zoogeograficzny obejmujący 3 słonawowodne zbiorniki: Morze Czarne, Morze Kaspijskie i Jezioro Aralskie, oraz dolne biegi uchodzących do nich dużych rzek.
Porcellis Jan, ur. przed 1584, Gandawa, zm. 1632, Zoeterwoude k. Lejdy,
holenderski malarz, rysownik i akwaforcista, pochodzenia flamandzkiego;
port w Gdańsku między Kanałem Portowym i Martwą Wisłą a Zat. Gdańską, na południe od Westerplatte.
wg polskiej nauki prawa ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych;
miesięcznik poet., wyd. 1932–39 w Poznaniu;
miesięcznik poetycki, wydawany 1932–39 w Poznaniu ;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia