morskich

Encyklopedia PWN

największa pol. placówka muzealnictwa mor. i rzecznego; zał. 1960
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
określenie używane przede wszystkim w odniesieniu do 2 rzędów gadów mezozoicznych: ichtiozaurów i zauropterygia, obejmujących plakodonty, notozaury i plezjozaury.
koniki morskie, pławikoniki,
ryby z rodziny igliczniowatych (Syngnathidae);
krowa morska, krowa morska Stellera, Hydrodamalis gigas,
wymarły gatunek mor. ssaka z rodziny diugoni, z rzędu syren; znana od późnego miocenu w północnej części Oceanu Spokojnego, od pliocenu — z okolic Aleutów i Japonii; w czasach hist. reliktowe populacje zamieszkiwały płytkie arktyczne wody M. Beringa, wokół Komandorów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia