monolitycznymi

Encyklopedia PWN

dyskretny przyrząd, element dyskretny, element indywidualny,
przyrząd półprzewodnikowy (np. dioda, tranzystor) o autonomicznej strukturze, zamknięty w obudowie (oprawce) i zaopatrzony w końcówki;
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. układ elektroniczny porównujący sygnał badany z sygnałem wzorcowym (odniesienia) w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności ich parametrów (np. fazy, amplitudy);
m. w północnej Etiopii, w regionie Amhara, na Wyż. Abisyńskiej na wys. 2630 m.
Tiahuanaco
[tiauạnko] Wymowa,
ruiny miasta prekolumbijskiego w zachodniej Boliwii, ok. 20 km na południe od jeziora Titicaca, w pobliżu współczesnej miejscowości Tiahuanaco;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Addis Abeba, Āddīs Ābeba,
stolica Etiopii, na Wyż. Abisyńskiej, na wys. 2200–2450 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia