mono

Encyklopedia PWN

związki org. znane jedynie w postaci mono-, di- i tripodstawionych triazenu określonego wzorem NH=N–NH2, w których podstawnikami (zastępującymi atomy wodoru) mogą być zarówno grupy alkilowe i arylowe, jak i grupy funkcyjne (np. hydroksylowa, nitrowa, sulfonowa);
elektroda modyfikowana, elektroda modyfikowana chemicznie,
elektroda z materiału przewodzącego lub półprzewodnikowego, pokryta mono- lub policząsteczkową warstwą modyfikatora, w sposób, który pozwala na racjonalne wykorzystanie chem., elektrochem., opt. i elektr. właściwości warstwy i elektrody;
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują hydrolityczny rozkład wiązania estrowego.
Kayah, właśc. Katarzyna Szczot, ur. 5 XI 1967,
piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka piosenek, także modelka;
m. w południowo-zachodnim Beninie, w pobliżu granicy z Togo;
grupa etniczna mieszkająca w północno-zachodnim Wietnamie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia