diazoaminowe związki
 
Encyklopedia PWN
diazoaminowe związki, triazeny,
związki org. znane jedynie w postaci mono-, di- i tripodstawionych triazenu określonego wzorem NH=N–NH2, w których podstawnikami (zastępującymi atomy wodoru) mogą być zarówno grupy alkilowe i arylowe, jak i grupy funkcyjne (np. hydroksylowa, nitrowa, sulfonowa);
stosowane w przemyśle barwników i w analizie chemicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia