modernizacyjne

Encyklopedia PWN

demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
Front Wyzwolenia Quebecu, fr. Front de Libération du Quebec (FLQ),
radykalne ugrupowanie działające na rzecz utworzenia niezależnego i socjalist. państwa Quebec; powstał 1963, w okresie gdy prow. Quebec przechodziła głębokie reformy modernizacyjne;
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
literatura tworzona w języku marathi w zachodnich Indiach (obszar dzisiejszego stanu Maharasztra).
Masajowie, Maasai, Mesai,
nazwa zespołu afryk. ludów pasterskich (m.in. Aikipiak, Kinppap, Loitai, Kaputie, Kisonko, Samburu), a w szerszym znaczeniu także roln. (m.in. Kwafi, Baraguju, Lumbwa), zamieszkujących tereny sawanny w południowo-zachodniej Kenii i północnej Tanzanii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia