modernizacyjne

Encyklopedia PWN

Kafka Franz Wymowa, ur. 3 VII 1883, Praga, zm. 3 VI 1924, Kierling,
pisarz austriacki.
grupa ludów zamieszkujących wschodnią Afrykę — Sudan Południowy, północną Ugandę, zachodnią Kenię, północną Tanzanię, a także przygraniczne rejony Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga;
dynastia szachów panująca w Iranie 1926–79;
wystąpienia przeciw władzy bryt. w Indiach 1857–59,
zróżnicowany wewnętrznie nurt aksjologii politycznej, który głosi potrzebę ustanowienia i utrzymywania hierarchicznego ładu społecznego oraz przywiązanie do tradycji, przede wszystkim zaś akceptuje istnienie nierówności społecznych.
socjalizm arabski, socjalizm muzułmański,
jedna z najważniejszych form sekularystycznych ruchów modernizacyjnych w świecie arabskim XX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia