Masajowie
 
Encyklopedia PWN
Masajowie, Maasai, Mesai,
nazwa zespołu afryk. ludów pasterskich (m.in. Aikipiak, Kinppap, Loitai, Kaputie, Kisonko, Samburu), a w szerszym znaczeniu także roln. (m.in. Kwafi, Baraguju, Lumbwa), zamieszkujących tereny sawanny w południowo-zachodniej Kenii i północnej Tanzanii;
ok. 900 tys.; język masajski z rodziny nilo-saharyjskiej; w panteonie bóstw centralną postacią jest Engai; przybyli na obecne tereny w XV w., wypierając ludy Bantu; w przeszłości silne były wpływy kultury Masajów na inne ludy tego regionu; sami są odporni na przemiany modernizacyjne, islam i chrystianizację; są hodowcami bydła i nomadami; organizacja społ. oparta na grupach wieku; w 1. poł. XIX w. stawiali długotrwały opór kolonizatorom brytyjskim.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Masai Mara, Masajowie (Kenia)fot. K. Pruski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Masajowie fot. A. Walewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia