Niloci
 
Encyklopedia PWN
Niloci,
grupa ludów zamieszkujących wschodnią Afrykę — Sudan Południowy, północną Ugandę, zachodnią Kenię, północną Tanzanię, a także przygraniczne rejony Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga;
ok. 19 mln (początek XXI w.); dzielą się na 3 grupy: zachodnią (m.in. Nuerowie, Dinkowie, Luo, Szyllukowie), wschodnią (np. Masajowie, Bari, Teso, Turkana) i południową (m.in. Suk, Nandi, Tatoga); religie: wierzenia tradycyjne (kult przodków, kult sił przyrody) oraz islam; gospodarka hodowlano-rolnicza, uzupełniona rybołówstwem, myślistwem i zbieractwem; Niloci (oprócz ludu Anuak z grupy Luo) są pasterzami, bydło ma podstawowe znaczenie w życiu gospodarczym, rodzinnym i obrzędowym, jest wykładnikiem bogactwa i pozycji społecznej; organizacja społeczna oparta na rodach patrylinearnych (patrylinearność); brak plemiennej władzy centralnej (z wyjątkiem Szylluków); niektóre grupy są niechętne wobec przemian modernizacyjnych (Niloci z Sudanu Południowego), inni (Niloci z Tanzanii i Kenii) aktywnie włączają się w proces współczesnych przemian społeczno-gospodarczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia