grupy wieku
 
Encyklopedia PWN
grupy wieku,
sformalizowane zespoły członków społeczeństw plemiennych (tzw. prymitywnych), wyodrębnione wg kryterium wiekowego;
przynależność danej osoby do określonej grupy wieku jest najczęściej następstwem przejścia przez nią — wraz z innymi osobami — przez te same obrzędy inicjacji; osoby (przeważnie mężczyźni) należące do odpowiedniej grupy wieku są połączone więzami solidarności wewnątrzgrupowej i poczuciem odrębności wobec członków innych grupy wieku; grupy wieku mogą mieć swoich przywódców, hierarchię i strukturę wewn., własną nazwę oraz różnego rodzaju symbole; układ grupy wieku może tworzyć strukturę społ. uzupełniającą i równoważącą podział społ. na grupy wyodrębnione wg kryterium wspólnego pochodzenia lub zamieszkania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia