mieszkaniowy

Encyklopedia PWN

urb. zespół budynków i zamieszkująca je społeczność, wyodrębnione przestrzennie w ramach większej jednostki osadniczej.
urb. zespół mieszkaniowy stanowiący strukturalną jednostkę mieszkaniową w mieście;
polityka społ. forma pomocy społecznej;
jedna z pierwszych w Polsce lokatorskich spółdzielni mieszkaniowych i pierwsza spółdzielnia osiedlowa budownictwa wielorodzinnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia