mieszane

Encyklopedia PWN

Roman Halicki, data ur. nieznana, zm. 1205,
książę Nowogrodu Wielkiego 1168–69, włodzimiersko-wołyński 1170–1205 i jednocześnie 1199–1205 halicki, syn ks. kijowskiego Mścisława Izasławicza i Agnieszki córki Bolesława III Krzywoustego;
chem. szklane naczynie (np. cylindryczne lub w kształcie gruszki) z rurką odpływową zaopatrzoną w zawór, stosowane w laboratoriach do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą;
Sanguineti Edoardo, ur. 9 XII 1930, Genua, zm. 18 V 2010, tamże,
wł. pisarz i krytyk;
ester izopropylowy kwasu metylofluorofosfonowego, bojowy środek trujący paralityczno-drgawkowy;
Scorza
[skọrsa]
Manuel, ur. 9 IX 1928, Lima, zm. 27 XI 1983, Madryt,
pisarz peruwiański;
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia