metodzie ciągłego strumienia

Encyklopedia PWN

drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
chem. przepływ w przeciwnych względem siebie kierunkach strumieni substancji reagujących, strumieni wymieniających masę (p. materiałowy) lub ciepło (p. cieplny); także sposób prowadzenia procesów technol. metodą ciągłą, w którym występuje taki kontakt substancji;
przepływ w tym samym kierunku strumieni substancji reagujących, strumieni wymieniających masę (w. materiałowy) lub ciepło (w. cieplny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia