metodę kontaktową

Encyklopedia PWN

chem. przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
Habera i Boscha metoda
[m. h. i bosza],
otrzymywanie amoniaku przez bezpośrednią syntezę z pierwiastków (N2 + 3H2 ⇄ 2NH3);
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia