mechanicznych

Encyklopedia PWN

okresowe, o określonej częstotliwości, zmiany prędkości i położenia ciał układu mechanicznego;
państw. archiwum o charakterze centralnym, podległe Nacz. Dyrekcji Archiwów Państwowych;
energia związana z ruchem układu mech. jako całości lub poszczególnych jego części względem siebie
jednostka mocy (głównie silników spalinowych);
w mechanice ciała stałego teoret. opis własności materiału podany w postaci równań wiążących bieżące pole sił wewn. (naprężenie) z polami deformacji (odkształcenie) i ich prędkości oraz ewentualnie z polami temperatur;
każdy, z wyjątkiem elektr. napęd silnikowy (np. spalinowy, parowy) lub napęd akumulatorowy, który wykorzystuje energię napiętej sprężyny, podniesionego ciężarka lub energię zgromadzoną w wirującej masie, lub napęd, w którym część pośrednicząca w przenoszeniu energii mech. jest mechanizmem (np. napęd łańcuchowy, pasowy), także zespół napędowy, w którym źródłem energii jest jakiekolwiek urządzenie, a nie organizm żywy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia