mechanicznych

Encyklopedia PWN

rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia różnych wielkości mechanicznych (np. gęstości, naprężeń, ciśnień) wywołane lokalnymi przesunięciami cząstek ośrodka względem ich średnich położeń równowagi;
pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kol., drogach publicznych);
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
stan, w którym wszystkie punkty materialne układu mech. znajdują się w spoczynku względem rozpatrywanego układu odniesienia;
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
zegar, w którym generatorem przebiegu okresowego jest poruszające się ruchem harmonicznym wahadło (zegar mechaniczny wahadłowy) lub drgający balans (zegar mechaniczny balansowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia