mechanicznych

Encyklopedia PWN

obróbka anodowo-mechaniczna, termoelektrolityczna obróbka,
rodzaj → obróbki erozyjnej.
mech. stosunek przyrostu odkształcenia do przyrostu obciążenia;
prasa, w której nacisk jest wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.;
rodzaj przekładni, której wszystkie elementy są ciałami stałymi, sztywnymi lub podatnymi;
stosunek pracy wykonanej przez urządzenie mech. (np. maszynę, przekładnię) do energii doprowadzonej do tego urządzenia.
sprzęgło, w którym łącznikiem między wałami są ciała stałe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia