matematyczne

Encyklopedia PWN

Dirac
[dırạ̈k]
Paul Adrien Maurice Wymowa, ur. 8 VIII 1902, Bristol, zm. 20 XI 1984, Tallahassee,
brytyjski fizyk teoretyk; współtwórca mechaniki kwantowej i elektrodynamiki kwantowej.
modele wykorzystujące metody matematyczne do opisu i prognozowania zjawisk zachodzących w układach ekologicznych;
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
filozoficzna refleksja nad matematyką jako nauką;
Folkierski Władysław, ur. 24 X 1841, Warszawa, zm. 24 IV 1904, Zakopane,
polski matematyk, inżynier.
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia