ekologiczne modele
 
Encyklopedia PWN
ekologiczne modele,
modele wykorzystujące metody matematyczne do opisu i prognozowania zjawisk zachodzących w układach ekologicznych;
modelowanie matematyczne procesów ekologicznych sięga początków ekologii; 1798 T.R. Malthus przedstawił funkcję wykładniczego wzrostu populacji, a 1838 P. Verhulst opracował równanie krzywej logistycznej; współczesne modele ekologiczne są oparte na zasadach cybernetycznych i służą do symulowania ekologicznych zjawisk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia