macierzą odwrotną

Encyklopedia PWN

mat. dla danej macierzy kwadratowej A — macierz oznaczana symbolem A–1, która pomnożona z dowolnej strony przez A daje macierz jednostkową: AA–1 = A–1A = I.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
mat. macierz nieosobliwa A, mająca tę własność, że macierz do niej odwrotna jest równa macierzy transponowanej: A–1 = AT.
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
mat. symbole określone dla danej kwadratowej formy różniczkowej przedstawiające wyrażenia: 1) , gdzie i, j, k = 1, ... , ns.Ch. pierwszego rodzaju, oznaczane Γij,k lub ; 2), gdzie macierz [gks] jest macierzą odwrotną do [gij] — s.Ch. drugiego rodzaju, oznaczane lub ;
kwaterniony
[łac.],
mat. obiekty algebraiczne stanowiące uogólnienie liczb zespolonych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia