lotniczy

Encyklopedia PWN

ubiór chroniący lotnika przed ujemnymi skutkami temperatury, ciśnienia i przyspieszeń, zarówno podczas lotu, jak i po opuszczeniu statku latającego w czasie lotu.
przyrząd mierzący prędkość statku powietrznego względem otaczającego powietrza;
duże lotnisko komunikacyjne,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia