port lotniczy
 
Encyklopedia PWN
port lotniczy,
duże lotnisko komunikacyjne,
dostosowane do przyjmowania dziennie dużej liczby samolotów, pasażerów i dużej ilości towarów, zwykle umieszczany w większej odległości od centrum miasta; zajmuje obszar 1000–2000 ha; porty lotnicze są wyposażone w 3 grupy urządzeń: a) urządzenia umożliwiające starty i lądowania, b) do obsługi pasażerów i przeładunku towarów, c) do obsługi samolotów; port lotniczy ma kilka do kilkunastu dróg (pasów) startowych betonowych lub asfaltowych oraz drogi do kołowania (dojazdowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia