litosfery oceanicznej

Encyklopedia PWN

teoria geotektoniczna, w myśl której w historii geol. zaznaczył się, w sposób istotny, wzrost objętości Ziemi przy zachowaniu jej masy;
Ewing
[jụ:ıŋ]
William Maurice Wymowa, ur. 12 V 1906, Lockney (stan Teksas), zm. 4 V 1974, Palisades (stan Nowy Jork),
geofizyk amer.; badacz oceanów i ich dna;
Indyjski, Ocean, ang. Indian Ocean,
ocean między Afryką, Azją, Australią i Antarktydą, w większości na półkuli południowej;
geol. dawny kontynent istniejący od najwyższego prekambru do syluru, obejmujący dzisiejszą prekambryjską platformę północnoamerykańsko-grenlandzką;
łuk magmowy, łuk wulkaniczny,
strefa intensywnego magmatyzmu, wzbudzonego przez subdukcję litosfery oceanicznej;
Matthews
[mạ̈ŧju:z]
Drummond Hoyle Wymowa, ur. 5 II 1931, zm. 20 VII 1997,
geofizyk brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia