łuk magmowy
 
Encyklopedia PWN
łuk magmowy, łuk wulkaniczny,
strefa intensywnego magmatyzmu, wzbudzonego przez subdukcję litosfery oceanicznej;
ł.m. mogą występować w obrębie śródoceanicznych łuków wyspowych albo wzdłuż aktywnych brzegów kontynentów (np. w obrębie Andów, wzdłuż zachodniego brzegu Ameryki Południowej). Płyta litosferyczna ulegająca subdukcji, pogrążona do głęb. 80–100 km i większej, wydziela magmę, a także wodę, której obecność z kolei sprzyja wydzielaniu się magmy z płaszcza nadległej płyty. Powstające w ten sposób i wznoszące się magmy krzepną na powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu, tworząc składające się na ł.m. zróżnicowane skały magmowe głębinowe i wulkaniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia