Ewing William Maurice
 
Encyklopedia PWN
Ewing
[jụ:ıŋ]
William Maurice Wymowa, ur. 12 V 1906, Lockney (stan Teksas), zm. 4 V 1974, Palisades (stan Nowy Jork),
geofizyk amer.; badacz oceanów i ich dna;
zastosował metody sejsmiczne do badania dna oceanów; odkrył różnice między budową skorupy ziemskiej kontynent. a oceanicznej; 1956 ustalił globalny zasięg grzbietów śródoceanicznych; 1957 odkrył (wspólnie z M. Tharp i B. Heezenem) dolinę ryftową rozciągającą się wzdłuż Grzbietu Śródatlantyckiego, a także zaobserwował znikomą grubość osadów mor. w sąsiedztwie grzbietów śródoceanicznych; przyczynił się do sformułowania teorii tektoniki płyt litosfery.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia