lite

Encyklopedia PWN

ogół procesów technol. mających na celu nadanie elementom i wyrobom z drewna i tworzyw drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów, usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok malarsko-lakierniczych w celu wykończenia powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi;
techn. tworzywo drzewne uzyskane z cienkich warstw drewna różnej grubości, sklejanych i prasowanych;
techn. tworzywo drzewne otrzymywane z drewna litego przez ścieśnianie (walcowanie lub prasowanie) bądź impregnację ciekłymi substancjami chem. w celu jego hydrofobizacji i poprawienia trwałości i odporności na ścieranie.
drzewce, drzewca,
każda część omasztowania statku wodnego (jachtu, żaglowca);
elektronografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, gráphō ‘piszę’],
zespół metod wykorzystujących dyfrakcję elektronów, stosowanych do badania struktury ciał, gł. ciał stałych krystalicznych i cząsteczek gazów.
emalia
[fr. émail],
szklista powłoka niemetaliczna nałożona na powierzchnię metalu, szkła lub ceramiki, najczęściej w celach ochronnych, dekoracyjnych, niekiedy informacyjnych, także materiał do jej wytworzenia oraz technika pokrycia powierzchni lub dzieło wykonane tą techniką.
geol. głębokie (do kilku m), cylindryczne zagłębienie o gładkich ścianach, wyżłobione w litej skale wskutek erozji wód podlodowcowych;
geomorfologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, morphḗ ‘kształt’, lógos ‘nauka’],
nauka o rzeźbie powierzchni Ziemi;
maszyna do gięcia.
iryd, Ir, iridium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 77;
m. w północnej Etiopii, w stanie Amhara, na Wyż. Abisyńskiej na wys. 2630 m.
warstwowe tworzywo drzewne (tworzywa drzewne) zgęszczone do 1400 kg/m3, wytwarzane ze sklejonych (pod ciśnieniem do 30 MPa, w temperaturze do 150°C) arkuszy (l. arkuszowy) lub odpadów (l. skrawkowy) cienkiego forniru;
dział gleb obejmujący rząd gleb mineralnych bezwęglanowych inicjalnych i słabo wykształconych oraz gleb wapniowcowych;
mangan, Mn, manganum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 25;
najwyższy szczyt Dolomitów, we Włoszech;
nanomateriały
[gr.-łac.],
materiały nanokrystaliczne, materiały nanofazowe,
klasa materiałów, w których wielkość agregatów atomowych (ziaren krystalicznych faz o określonym składzie, agregatów amorficznych, mieszanych struktur częściowo krystalicznych) zawiera się (umownie) w zakresie 1–100 nm;
nikiel, Ni, niccolum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 28;
żegl. zespół drzewc na statku wodnym służących do rozpinania żagli, mocowania bomów ładunkowych, anten, świateł nawigacyjnych, podnoszenia sygnałów, flag i bandery;
rzem. artyst. dawny warsztat lub manufaktura zajmująca się wyrobem tkanin jednobarwnych, gł. litych pasów i tkanin kontuszowych;
sztywne tworzywa porowate (piankowe), najczęściej z poliuretanów, z poliuretanoizocyjanuranów, z polistyrenu wysokoudarowego lub kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS);

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

skały lite «skały o zwartej budowie»
lity
1. «odlany z kruszcu»
2. «tworzący jednolitą, zwartą masę»
3.  «przetykany złotymi nićmi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia