ligazy

Encyklopedia PWN

ligazy
[łac.],
klasa enzymów katalizująca wytwarzanie wiązań pomiędzy dwiema cząsteczkami, połączone z rozpadem wiązania wysokoenerg. w ATP lub innym trójfosforanie.
karboksylazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów przyłączających do substratu org. cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) lub węglanu;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Filipowicz Witold, ur. 8 VIII 1943, Warszawa,
biolog molekularny;
Gellert
[gẹlərt]
Martin, ur. przed 1930,
biochemik amerykański;
odcinek DNA wektora genetycznego, w którym znajdują się liczne sekwencje nukleotydowe rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia