ligazy
 
Encyklopedia PWN
ligazy
[łac.],
klasa enzymów katalizująca wytwarzanie wiązań pomiędzy dwiema cząsteczkami, połączone z rozpadem wiązania wysokoenerg. w ATP lub innym trójfosforanie.
Do ligaz należą wytwarzające wiązania C–O syntetazy (ligazy) aminoacylo-tRNA aktywujące aminokwasy w procesie translacji oraz enzymy wytwarzające wiązania C–S w pochodnych acylowych acetylokoenzymu A, np. syntetaza sukcynylo-CoA w cyklu Krebsa; wiązania C–N tworzą z kolei syntazy amidów, np. syntaza NAD+, syntazy peptydów, np. syntaza (syntetaza) glutationu, cyklo-ligazy tworzące pierścienie heterocykliczne, a także karboksylaza biotyny oraz syntetaza argininobursztynianowa; wiązania C–C syntetyzują karboksylazy, gł. zawierające biotynę, np. karboksylaza pirogronianowa; do ligaz tworzących wiązania fosfodiestrowe należą enzymy biorące udział w syntezie i naprawie nici kwasów nukleinowych, np. ligaza DNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia