lecznicza

Encyklopedia PWN

Tu Youyou, ur. 1930, Ningbo,
chińska farmakolog;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
dział medycyny klinicznej zajmujący się etiologią, patogenezą, objawami, diagnostyką, profilaktyką, leczeniem (z wyjątkiem chirurgicznego i radiologicznego), rokowaniem chorób narządów wewn., także ogólna nazwa chorób narządów wewn.;
węgiel aktywowany, węgiel aktywny,
czarna substancja o dobrze rozwiniętej powierzchni, odznaczająca się bardzo dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi;
geol. rodzaj wód podziemnych zawierających co najmniej 1 g/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia