lecznicza

Encyklopedia PWN

saponiny
[łac.],
glikozydy, metabolity wtórne roślin, zawierające jeden lub kilka łańcuchów sacharydowych (najczęściej występują: glukoza, galaktoza, arabinoza) oraz aglikon (triterpeny, steroidy);
shintō
[śinto; jap., ‘droga bóstw’, ‘droga duchów’, ‘nauka bóstw’] Wymowa,
shindō,
japońska rodzima religia politeistyczna o dużym zróżnicowaniu form, kultów i praktyk, licznych, niezależnych od siebie odłamach i instytucjach, bez ujednoliconej i centralnej hierarchii kościelnej ani wspólnego kanonu świętych ksiąg, ściśle związana z lokalnymi społecznościami, skupiona na doczesności. Nie ma jednego założyciela ani proroków.
Sofia, Sofija,
stolica Bułgarii, miasto wydzielone i ośrodek adm. obwodu Sofia, w zachodniej części kraju, w Kotlinie Sofijskiej, ograniczonej od północy Bałkanami, a od południa masywem Witosza, na średniej wys. ok. 550 m.
Strażewicz Wacław, ur. 2 V 1889, Sakniewo (Suwalszczyzna), zm. 5 VIII 1950, Darłowo,
farmaceuta i botanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia