lata

Encyklopedia PWN

wielorujowe zwierzęta, zwierzęta poliestralne,
fizjol. zwierzęta, u których ruja samic występuje kilkakrotnie w ciągu roku;
wielorujowość, poliestralność,
zool. występowanie rui kilkakrotnie w ciągu roku;
Wiercińska Maria, ur. 27 II 1902, Łódź, zm. 11 XII 1976, Warszawa,
żona Edmunda, aktorka, reżyser.
Wierciński Edmund, ur. 19 II 1899, majątek Jurgów (pow. wołkowyski), zm. 13 IX 1955, Warszawa,
mąż Marii, aktor, reżyser.
jaskinia krasowa na Wyż. Olkuskiej, w górnej części doliny Kluczwody;
miesięcznik lit., hist. i polit.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia