lata

Encyklopedia PWN

związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
Związek Komunistów Jugosławii (ZKJ), Savez komunista Jugoslavije (SKJ),
jugosł. partia polit.; .
konfederacja wojsk., zawiązana XII 1661 z inicjatywy S. Czarnieckiego, grupująca żołnierzy wiernych dworowi;
kult.-oświat. organizacja polonijna, zał. 1925 (do 1933 pod nazwą Związek Robotników Pol. w Danii), z siedzibą w Kopenhadze;
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych) Wymowa, ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
Zygmunt,
germ. sigu ‘zwycięstwo’, munt ‘ochrona, opieka’; ‘ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo’,
Sigismund, ur. ok. 480, zm. 1 V 524, Culmiers k. Orleanu (Francja),
od 516 król Burgundów, syn Gundobada.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia