lata

Encyklopedia PWN

w przedrozbiorowej Polsce określenie zdolności do czynności prawnych (kobiety — po ukończeniu 12. roku życia, mężczyźni — 15.);
de lege lata
[łac.],
zwrot określający obowiązujące prawo.
astr. jednostka rachuby czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia