laska

Encyklopedia PWN

trzcina laskowa, właśc. arundo trzcinowate, trzcina włoska, lasecznica trzcinowata, Arundo donax,
gatunek kłączowej wieloletniej trawy z rodziny wiechlinowatych (traw), występujący na obszarze śródziemnomor., na Wyspach Kanaryjskich i Azorach, w Portugalii;
tyrs, thýrsos,
mit. gr. obrzędowa laska owinięta bluszczem i zwieńczona szyszkami pinii;
Vincennes
[węsẹn] Wymowa,
m. w północnej Francji, w dep. Val-de-Marne, w zespole miejskim Paryża, na wschód od Paryża.
wanilia, Vanilla,
rodzaj roślin z rodziny storczykowatych, obejmujący ok. 90 (wg niektórych botaników ok. 100) gat. pnączy pochodzących z wilgotnych, równikowych lasów Meksyku, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej.
wanilia płaskolistna, Vanilla planifolia,
tropik., nadrzewne pnącze z rodzaju wanilia;
Warska Wanda, ur. 28 IV 1932, Poznań, zm. 6 VII 2019, Laski,
wokalistka jazzowa i piosenkarka;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
metrol. dawna miara długości gruntu, → laska.
dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
Wolff Jerzy, ur. 4 III 1902, Pokrzywnica, zm. 7 XII 1985, Laski k. Warszawy,
malarz, krytyk sztuki, ksiądz;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
Zieja Jan, pseud. Wojciech, ur. 1 III 1897, Ossa (Opoczyńskie), zm. 19 X 1991, Warszawa,
duszpasterz i działacz społeczny, pisarz religijny, ksiądz.
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na pograniczu Równiny Inowrocławskiej i Kotliny Toruńskiej.
bagatela
[wł. bagattella ‘drobnostka’],
arch. ogrodowy pałacyk lub pawilon mieszkalny;
Bieliński Stanisław Kostka, hrabia (od 1798), data ur. nieznana, zm. 1812(?), Witebsk,
brat Franciszka, bratanek Franciszka, marszałka wielkiego koronnego, marszałek sejmu;
Clever
[klẹ:wər]
Edith, ur. 13 XII 1940, Wuppertal,
aktorka niem.;
język z grupy zachodniosłow., język Czechów i Morawian, urzędowy w Czechach;
Dejna Karol, ur. 10 XI 1911, Borki Wielkie k. Tarnopola, zm. 16 IV 2004, Łódź,
językoznawca, polonista i slawista;
dialektologia
[gr. diálektos ‘gwara’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina językoznawstwa, która zajmuję się badaniem gwar oraz dialektów;

Słownik języka polskiego PWN

laska
1. «pręt na końcu zagięty albo zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się»
2. «symbol niektórych godności i dostojeństw»
3. «długi i cienki kawałek czegoś»
4.  pot. «o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziewczynie»
5. środ. «niedostateczna ocena szkolna»
6. «motyw dekoracyjny tworzący obramowanie gotyckich okien i portali»
7. posp. «członek męski»

• lacha • laga
laska marszałkowska
1. «symbol uprawnień marszałka sejmu»
2. «w dawnej Polsce: oznaka godności i władzy marszałków wielkich, koronnych, nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich»
las
1. «zwarty zespół roślinności z przewagą drzew i ze swoistą fauną»
2. «o czymś występującym w dużej liczbie, np. las rąk, sztandarów»

• leśny • lasek, laseczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia