krymska

Encyklopedia PWN

Wołoskie Księstwo, Hospodarstwo Wołoskie, Wołoszczyzna,
państwo rumuńskie istniejące od pocz. XIV w. do 1861;
Woroneż, Worọnież,
m. w Federacji Ros., na Niz. Ocko-Dońskiej, nad rz. Woroneż, w pobliżu jej ujścia do Donu; stolica obwodu woroneskiego.
formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
Zaporoże, Zaporiżżia, Zaporizhzhia, do 1921 Aleksandrowsk,
m. obwodowe na Ukrainie, nad dolnym Dnieprem, pomiędzy Zbiornikiem Dnieprzańskim a Zbiornikiem Kachowskim.
żuawi
[fr.],
oddziały piechoty fr. utworzone 1831 w Algierii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia