Woroneż
 
Encyklopedia PWN
Woroneż, Worọnież,
m. w Federacji Ros., na Niz. Ocko-Dońskiej, nad rz. Woroneż, w pobliżu jej ujścia do Donu; stolica obwodu woroneskiego.
— 843 tys. mieszk. (2009). Wzmiankowany 1177; 1585 w Woroneżu zbudowano twierdzę dla obrony przed atakami Tatarów krymskich; od XVII w. ważny ośrodek handl.-rzemieślniczy; 1695–96 na rozkaz Piotra I Romanowa w Woroneżu powstały stocznie do budowy floty azowskiej; od 1711 stol. guberni; w XVIII–XIX w. gł. ośr. czarnoziemnego regionu roln.; jesienią 1919 rejon ciężkich walk armii bolszewickiej i białej gwardii; od 1928 stol. obwodu (od 1934 woroneskiego); VI 1942 prawobrzeżna część Woroneża okupowana przez niem. wojska. Duży ośr. przem.; przemysł maszyn. (m.in. maszyny roln., obrabiarki, koparki), elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki), chem. (farm.), materiałów budowlanych, spoż., lekki; ważny węzeł kol.; port lotn.; 9 szkół wyższych, w tym uniw. (zał. 1918); muzea; zabytkowe budowle (XVII–XVIII w., zburzone 1942–43), m.in.: arsenał, cerkwie, monastyry; odrestaurowana cerkiew Nikolska (1749) i pałac Potiomkina (1760).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia