krwisty

Encyklopedia PWN

morlesz, Pagellus,
rodzaj ryb mor. z rzędu okoniokształtnych;
opal
[łac. < gr.],
substancja mineralna będąca zestaloną koloidalną krzemionką o zmiennej zawartości wody (1–21% objętościowych): SiO2· nH2O;
pięciornik, Potentilla,
rodzaj z rodziny różowatych;
pirop
[gr. pyrōpós ‘ognisty’],
minerał z grupy granatów, krzemian magnezu i glinu Mg3Al2[SiO4]3, kamień półszlachetny;
liczna grupa chorób wywoływanych przez pałeczki rodzaju Salmonella.
sangwina
[fr. sanguine ‘krwisty’],
miękka, czerwonobrunatna kredka z glinki, z czerwonym żelazowym barwnikiem i woskiem lub olejem jako spoiwem;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia