kopane

Encyklopedia PWN

copyholders
[kọpihəulderz],
kategoria ludności wiejskiej w Anglii, istniejąca od pocz. XIV w.;
Deare
[dıər]
John, ur. 26 X 1759, Liverpool, zm. 17 VIII 1798, Rzym,
rzeźbiarz angielski;
wielkocząsteczkowy biopolimer obecny we wszystkich komórkach organizmów;
diazotypia
[gr.],
dwuazotypia,
metoda kopiowania rysunków kreskowych na papierze pokrytym warstwą światłoczułego związku diazoniowego;
Drac Karol Juliusz, ur. 28 I 1875, Warszawa, zm. 26 IV 1906, tamże,
fotograf i wynalazca;
eliminacja i degradacja części chromatyny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia