copyholders
 
Encyklopedia PWN
copyholders
[kọpihəulderz],
kategoria ludności wiejskiej w Anglii, istniejąca od pocz. XIV w.;
byli to chłopi dzierżawiący od pana ziemię (wraz z chatą), co potwierdzał wpis do ksiąg dworskich, którego kopię (copy of the court roll) otrzymywał dzierżawca; w XIV–XV w. większość chłopów pańszczyźnianych, w wyniku zamiany pańszczyzny na roczne opłaty, przekształciła się w c.; byli oni zobowiązani do płacenia rocznego czynszu, świadczenia niewielkich posług oraz uiszczania daniny spadkowej; stanowili większość ludności chłopskiej Anglii; proces ogradzania spowodował upadek wielu gospodarstw c.; ustawa o prawie własności z 1925 zniosła ostatecznie tę formę dzierżawy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia