konwokacyjny

Encyklopedia PWN

sejm konwokacyjny, konwokacja,
w dawnej Polsce pierwszy sejm w czasie bezkrólewia;
sejm obradujący 7 V–23 VI 1764, skonfederowany przez stronnictwo Czartoryskich (Familię), wspierane przez wojska ros.;
elekcja
[łac. electio ‘wybór’, ‘selekcja’],
powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru.
Humiecki Stefan, data ur. nieznana, zm. 1736,
generał artylerii koronnej;
akt uchwalony 23 I 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, związany z programem egzekucyjnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia