konserwatywnego

Encyklopedia PWN

Arystofanes, Aristophánēs, ur. ok. 445 p.n.e., Ateny, zm. ok. 385 p.n.e., tamże,
komediopisarz greckiego okresu tzw. komedii staroattyckiej; najwybitniejszy twórca gatunku.
Baader Franz Xavier Benedict von, ur. 27 III 1765, Monachium, zm. 23 V 1841, tamże,
niem. filozof i teolog katol., z wykształcenia lekarz;
potoczna nazwa obozu polit. liberalno-konserwatywnego działającego 1861–64 na ziemiach pol. i na emigracji (w tym od XII 1862 do III 1863 w Królestwie Pol. w sformalizowanych strukturach organizacyjnych);
Bielinski Wissarion G., ur. 11 VI 1811, Sveaborg (ob. Suomenlinna, Finlandia), zm. 7 VI 1848, Petersburg,
ros. myśliciel i krytyk literacki.
Bobrzyński Jan, ur. 14 IX 1882, Kraków, zm. 3 IX 1951, tamże,
syn Michała, konserwatywny polityk i myśliciel polit., z wykształcenia chemik;
Bocheński Adolf Maria, ur. 13 IV 1909, Galicja Wsch., zm. 18 VII 1944, k. Ankony,
brat Józefa Marii i Aleksandra, publicysta, pisarz polityczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia