konserwatywnego

Encyklopedia PWN

Koźmian Jan, ur. 27 XII 1814, Wronów k. Puław, zm. 20 IX 1877, Wenecja,
brat Stanisława Egberta, bratanek Kajetana, konserwatywny działacz polityczny i społeczny, publicysta, ksiądz;
Montesquieu
[mąteskjọ̈]
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, Monteskiusz, ur. 18 I 1689, zamek La Brède k. Bordeaux, zm. 10 II 1755, Paryż,
francuski prawnik, myśliciel i pisarz polityczny, jeden z głównych przedstawicieli oświecenia.
Nowozelandzka Partia Narodowa, ang. New Zealand National Party,
jedna z dwóch gł. partii polit. Nowej Zelandii;
Partia Liberalna, Liberal Party,
brytyjska partia polityczna. Uformowała się na przełomie lat 50. i 60. XIX w.;
potoczna nazwa konserwatywnego ugrupowania politycznego, skupiającego głównie ziemian z Galicji Wschodniej, działającego od lat 60. XIX w. do I wojny światowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia