Bobrzyński Jan
 
Encyklopedia PWN
Bobrzyński Jan, ur. 14 IX 1882, Kraków, zm. 3 IX 1951, tamże,
syn Michała, konserwatywny polityk i myśliciel polit., z wykształcenia chemik;
po 1925 publicysta pism konserwatywnych (zwłaszcza „Dnia Polskiego”), wzywający do utworzenia bloku państw środkowoeur. skierowanego gł. przeciwko Związkowi Sowieckiemu; 1926 sekr. generalny Stronnictwa Prawicy Nar.; 1930 zał. pismo „Nasza Przyszłość”, a odcinając się od Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Polit., powołał do życia Związek Pol. Myśli Państw.; zwolennik ustroju kanclerskiego, silnej, ale ograniczonej władzy centralnej, mocnych samorządów — terytorialnego i gosp.; krytykował etatyzm, nie baczące na dobro wspólne „partyjnictwo” i demokrację uzasadniającą rozbudowę sfer aktywności państwa i wrogą wszelkim tradycyjnym autorytetom.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia