komunikacyjne

Encyklopedia PWN

środek do transportu osobowego i towarowego, na 2 lub 4 kołach bądź na płozach (sanie), w którym siłą pociągową są zwierzęta: konie, muły, osły, kozy, bydło, psy, renifery.
przedsiębiorstwo będące 1-osobową spółką Skarbu Państwa, produkujące dokumenty i druki o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
duże lotnisko komunikacyjne,
podstawowy gatunek epicki czasów nowożytnych, obejmujący utwory prozą o swobodnej i elastycznej kompozycji; najefektywniej spośród wszystkich gatunków literackich pełni funkcję poznawczą.
instytucja ubezpieczeniowa powstała 1952 pod nazwą Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU).
Saksonia, Sachsen Wymowa,
kraj związkowy (od 1990) we wschodniej części Niemiec, graniczy z Polską i Czechami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia